HOTLINE
0902 323 889 - 0902 321 889

Mặt bằng khu biệt thự The Villa – Vinhomes Central Park

Mặt bằng The Villa - Vinhomes Central Park

Tầng trệt

Tầng 01

Tầng 02

THÔNG TIN LÔ ĐẤT
(Diện tích lô đát điển hình)
DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 500 m2
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 485.7 m2
Sàn tầng trệt: 170.4 m2
Sàn tầng 01: 164.1 m2
Sàn tầng 02: 151.2 m2
(Tổng diện tích sàn không bao gồm phần diện tích ban công và sân thượng)

Tầng trệt

Tầng 01

Tầng 02

THÔNG TIN LÔ ĐẤT
(Diện tích lô đát điển hình)
DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 250 m2
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 367.4 m2
Sàn tầng trệt: 114.4 m2
Sàn tầng 01: 126.6 m2
Sàn tầng 02: 126.4 m2
(Tổng diện tích sàn không bao gồm phần diện tích ban công và sân thượng)

Tầng trệt

Tầng 01

Tầng 02

THÔNG TIN LÔ ĐẤT
(Diện tích lô đát điển hình)
DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 267.6 m2
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 386.3 m2
Sàn tầng trệt: 114.4 m2
Sàn tầng 01: 124.5 m2
Sàn tầng 02: 120.4 m2
(Tổng diện tích sàn không bao gồm phần diện tích ban công và sân thượng)

Tầng trệt

Tầng 01

Tầng 02

THÔNG TIN LÔ ĐẤT
(Diện tích lô đát điển hình)
DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 223 m2
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 306 m2
Sàn tầng trệt: 102.5 m2
Sàn tầng 01: 106.5 m2
Sàn tầng 02: 97 m2
(Tổng diện tích sàn không bao gồm phần diện tích ban công và sân thượng)

Tầng trệt

Tầng 01

Tầng 02

THÔNG TIN LÔ ĐẤT
(Diện tích lô đát điển hình)
DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 267.6 m2
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 386.3 m2
Sàn tầng trệt: 386.3 m2
Sàn tầng 01: 124.5 m2
Sàn tầng 02: 120.4 m2
(Tổng diện tích sàn không bao gồm phần diện tích ban công và sân thượng)